Komunikat z dnia 15.01.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV – VIII.
Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W oddziale sportowym funkcjonującym w szkole zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą stacjonarnie tj. trening sportowy we wtorki i czwartki odbywać się będzie w szkole z wykorzystaniem infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, natomiast zajęcia pływania w poniedziałki, środy i piątki na pływalni Polonez OSIR Targówek.

Klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym według zmodyfikowanego planu.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Wytyczne sanitarne

Szanowni Państwo,
od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m. in. z września 2020 r. 
W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.
Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych – wersja pdf

List Burmistrza z dnia 22.12.2020 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 roku 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów szkół Dzielnicy Targówek, 

od kilku miesięcy epidemia koronawirusa wpływa nie tylko na nasze życiowe decyzje, ale też na  zwykłe codzienne czynności. Wszystko wydaje się bardziej skomplikowane niż wcześniej, bardziej  nieprzewidywalne. Koronawirus sprawił, że nasze szkoły, podobnie jak wszystkie inne szkoły  w Polsce, wprowadzały różne formy zdalnego nauczania i zdalnej komunikacji. Piszę o roku  „na zdalnym”, traktując to jako pewien symbol. 

link do całego listu (plik pdf)