Budżet partycypacyjny 2017

Miejski Konkurs Plastyczno – Multimedialny „Za każdy kamień twój”

Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w plastycznym lub multimedialnym konkursie. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub komputerowa prezentacja o historii  i Bohaterach Szarych Szeregów.

I. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas V – VI z warszawskich szkół  podstawowych.
 • Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 15 minut /15 -20 slajdów/.
 • Prezentacja powinna być przygotowana na nośniku cyfrowym (wyłącznie płyta DVD i CD), odtwarzana na typowym komputerze PC w systemie Windows XP, w programie Power Point 2003.
 • Termin nadsyłania prac upływa z dniem 18 marca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Ocenie podlegają prace z opisaną trwale płytą CD, DVD (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) oraz dokładnie wypełnionym, załączonym formularzem.
 • Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Prace konkursowe należy przesłać na adres: Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów, Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa lub dostarczyć osobiście do 18 marca 2016r.

II. KRYTERIA OCENY PREZENTACJI
Czytaj dalej

„Moja pasja” – Konkurs na animację komputerową

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych klas 3 – 6 z terenu województwa mazowieckiego.

Zasady wykonania i zapisania prac konkursowych

 • Prace powinny przedstawiać pasje uczniów w formie wykonywanych czynności, np. gra w piłkę, taniec,
 • Wielkość prac nie powinna przekraczać 400 pikseli w każdym wymiarze. Prace muszą być animacją zapisaną w formacie gif.
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 • Pliki należy nazwać według wzoru miejscowosc_sp_nr_imie_nazwisko_kl.gif. W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji.
 • Przykład: Łukasz Kwiecień z klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie zapisze plik pod nazwą warszawa_sp_114_lukasz_kwiecien_5.gif
 • W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.

Czytaj dalej

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2016/17

Poniżej prezentujemy informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017.

Więcej informacji o rekrutacji w zakładce „rekrutacja”.