Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.
O co Ci chodzi? Jak lepiej mówić i lepiej słuchać, żeby się lepiej rozumieć?
  17 stycznia b.r. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi Dawid Bałutowski, psycholog, certyfikowany trener pracowników Oświaty, przedstawicieli biznesu i trenerów, coach.
Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności liderskich i budowania zespołu, motywowania, mediacji i rozwiązywania konfliktów, asertywności, technik radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego, treningu interpersonalnego, aktywnych metod nauczania, motywowania, szkoleń trenerskich. Autor wielu autorskich programów rozwojowych, w tym projektu „8 filarów mądrego życia”.
Autor książek: „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”, „O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej”.

Zagadnienia, które zostaną podjęte podczas wykładu:

  • Dlaczego komunikacja to najważniejsza kompetencja interpersonalna?
  • Czym jest model F.S. Von Thuna i jak czyni nasze życie prostszym?
  • Dlaczego z niektórymi tak łatwo, a z innymi tak trudno nam się porozumieć?
  • Jakie cztery płaszczyzny zawiera każdy komunikat?
  • Co tak naprawdę słyszymy – analitycy, relacyjni, autoprezentacyjni i komendanci – cztery typy słuchaczy.
  • Jak lepiej się dogadywać z dzieckiem, partnerem i współpracownikiem?

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:
https://forms.office.com/r/2BTAvRwZrU
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 14 STYCZNIA

Zima w Mieście

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 31 stycznia – 11 luty 2022 r.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,  rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.
Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

Zapraszamy!

Zima w mieście 2021/2022

Zima w MieścieZapraszamy uczniów szkół podstawowych
do placówek Warszawskiej Akcji „Zima w mieście”.
31 stycznia – 11 lutego 2022 r.

Placówki będą czynne w godz. 7:00 – 17:00, zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, posiłki.
Warszawska Akcja „Zima w mieście” będzie zorganizowana  w następujących szkołach:

– Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 4       
– Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I nr 7      
– Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227
– Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40
– Szkoła Podstawowa nr 298, ul. Krakusa 2           
– Szkoła Podstawowa nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6

Termin i sposób zapisów zostanie podany w terminie późniejszym.