Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS – bezpłatne poradnictwo dla rodziców osób z autyzmem

 
BEZPŁATNE PORADNICTWO
 
świadczone w Fundacji SYNAPSIS
 
w ramach Ośrodka Informacyjno-Prawnego:

socjalno-prawne

tel. 022/ 825 01 34
e-mail:  poradnictwo@synapsis.waw.pl  

      Zakres pomocy:

 • edukacja
 • zdrowie i rehabilitacja
 • pomoc społeczna
 • zatrudnienie
 • prawo: administracyjne (postępowanie administracyjne), rodzinne (alimenty, władza rodzicielska), karne (przemoc domowa)

psychologiczno-terapeutyczne
tel. 022/ 825 86 33 wew. 102
e-mail: psycholog@synapsis.waw.pl

       Zakres pomocy:

 • wsparcie psychologiczne rodziców oraz opiekunów osób z autyzmem oraz  osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • zachowania trudne młodzieży oraz dorosłych ( stres, agresja, nerwice, stany lękowe)
 • informacje na temat placówek ( szkoły, wtz, ośrodki, poradnie. itd.)
 • konsultacje dotyczące motywacji oraz automotywacji
 • zaburzenia adaptacyjne

z zakresu pedagogiki terapeutycznej
tel. 022/ 825 01 34
e-mail: joanna@synapsis.waw.pl

  Zakres pomocy:

 • metody pracy z dzieckiem; praca z dzieckiem w domu
 • pomoce wykorzystywany w pracy z dzieckiem
 • organizacja otoczenia dziecka
 • trudne zachowania
 • informacje nt. placówek edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z  autyzmem

dietetyczne
tel. 022/ 825 86 33 wew. 109
e-mail: dietetyk@synapsis.waw.pl

Zakres pomocy:

 • informacje na temat stosowanych interwencji żywieniowych u osób z autyzmem
 • wyjaśnienie, dlaczego specjalistyczne interwencje żywieniowe mogą pozytywnie wpłynąć na organizm
 • przeprowadzenie analizy sposobu odżywiania, następnie korekta
 • informacje na temat badań diagnostycznych, wskazanie placówek w których badania można wykonać
 • wsparcie w stosowaniu specjalistycznych diet (np. propozycje przykładowych przepisów, potraw, jadłospisów)

 

Telefon do Ośrodka Informacyjno-Prawnego

Fundacji SYNAPSIS: 022/ 825 01 34

e-mail ogólny: poradnictwo@synapsis.waw.pl