Najbliższe konkursy informatyczne

Zapraszam do udziału w 2 najbliższych konkursach informatycznych:

 • „Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci”
  konkurs interdyscyplinarny pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

  I etap – szkolny polega na udziale w kursie prowadzonym na platformie Moodle, dotyczącym życia i twórczości Janusza Korczaka, i trwa od 12 listopada 2012 roku 
  do 17 grudnia 2012 roku. Udział w Konkursie wymaga rejestracji i założenia konta na platformie Moodle. Należy wypełnić elektronicznie formularz dostępny poprzez stronę internetową http://korczak.oeiizk.waw.pl, wydrukować i podpisany przez ucznia i rodzica/prawnego opiekuna oraz podstemplowany przez szkołę odesłać na adres organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
  w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Korczak – SP, w terminie do 12 listopada 2012 roku. Wzór formularza rejestracji zawiera załącznik nr 2 do regulaminu. 

  Zadaniem uczestników Konkursu jest zapoznanie się z materiałem teoretycznym oraz wykonanie zadań, za które będą przyznawane punkty. Przewidziane w kursie treści i zadania będą udostępniane uczestnikom na platformie Moodle w postaci kolejnych modułów w każdy wtorek (łącznie 5 modułów). Uczestnik może korzystać z materiałów kursu oraz wykonywać zadania zarówno w szkole, jak i w domu. Warunkiem zakwalifikowania do II etapu Konkursu jest uzyskanie co najmniej 70% punktów. Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu zostanie opublikowana do  20 grudnia 2012 roku.

  Regulamin konkursu
   

 • miniLogia
  konkurs przedmiotowy dla szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

  I etap – szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu czterech zadań konkursowych z zakresu grafiki i trwa od 30 października 2012 roku (wtorek) do
  27 listopada 2012 roku (wtorek).

  Uczestnicy konkursu będą mogli od dnia 30 października 2012 roku pobrać ze strony internetowej http://minilogia.oeiizk.waw.pl treści zadań konkursowych. Uczestnicy I etapu Konkursu mogą rozwiązywać zadania w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Rozwiązania zadań – zapisane na nośnikach (dyskietkach, płytach CD, itp.) – należy oddać, nie później niż 27 listopada 2012 roku, nauczycielowi informatyki.

  Szczególnie zachęcam uczniów uczęszczających w poprzednim roku szkolnym na zajęcia koła informatycznego poświęcone Logomocji. 

  Regulamin konkursu