Szkolny konkurs literacki „Moja Wisła”

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM

„MOJA WISŁA”

W RAMACH PROJEKTU „WIŚLANA SZKOŁA”

 

Regulamin konkursu

CELE KONKURSU

  1. Zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.
  2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

ADRESACI KONKURSU: uczniowie klas IV – VI.

ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie utworu literackiego – forma dowolna – zgodnie z jego tematem.
  2. Jeden autor może przekazać tylko jeden utwór.
  3. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) ucznia.

TERMIN SKŁADANIA PRAC

Prace należy składać do 20 listopada 2012 – do Pani Elżbiety Maj, sala nr 5.

KRYTERIA OCENIANIA

  1. Twórczy charakter utworu.
  2. Poprawność stylistyczna i językowa.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – 26.XI.2012.