Specjalistyczny punkt konsultacyjny

Specjalistyczny Punk Konsultacyjny zaprasza rodziców, opiekunów oraz kuratorów sądowych potrzebujących pomocy w kontakcie z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Specjaliści udzielają  bezpłatnych konsultacji  w zakresie:

  • pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim
  • pracy z dzieckiem autystycznym
  • alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
  • zakłóceń emocjonalnych i trudności wychowawczych występujących u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z koordynatorem punktu:

Edyta Izbicka, tel.  22/ 520 57 72 , adres e-mail:  elektoralna.spk@wp.pl

Adres Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego:

Warszawa, ul. Elektoralna 12/14
(przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 85)