Zajęcia edukacji prospołecznej w 3C

dzieci

W klasie 3c został zrealizowany cykl zajęć z edukacji prospołecznej przez certyfikowanych trenerów: p. Marię Jarońską  i p. Annę Paśnikowską. Uczniowie w dwóch grupach uczestniczyli w zajęciach przez cały I semestr, 2 razy w tygodniu ćwicząc następujące umiejętności: aktywne słuchanie, proszenie o pomoc, przyłączanie się do innych, przedstawianie się, proszenie o przysługę, komplementowanie, wyrażanie swoich uczuć, radzenie sobie ze złością, radzenie sobie z pominięciem, radzenie sobie z przegraną, reagowanie na dokuczanie oraz zachowanie godne prawdziwego sportowca. 

Zajęcia te wspomogły działania wychowawcze podjęte w tym zespole klasowym oraz wpłynęły – jak wynika z obserwacji wychowawczyni p. Ingi Wróblewskiej – m.in. na lepszą współpracę między dziećmi (wspólna zabawa, wzajemna pomoc), zmniejszenie agresji słownej i fizycznej wśród dzieci,  zwiększenie stopnia akceptacji swoich słabości. Po zajęciach dzieci stwierdziły, że: „Warto mówić o uczuciach, bo ktoś może pomóc”, „Nie można dusić w sobie złości, bo można wybuchnąć”, „Złość to niemiłe uczucie, wstydzę się jej, ale warto o niej mówić”, „Warto pomagać innym, bo czujemy się wtedy szczęśliwi”, „Nauczyłem się, że nie można być obojętnym na potrzeby innych, trzeba oferować pomoc”.  

         Zajęcia tego typu wspierają działania wychowawcze podjęte w zespołach klasowych, dlatego są realizowane w naszej placówce w zależności od potrzeb i możliwości.

         Certyfikowani trenerzy TZA w naszej szkole: Anna Bronowska, Dorota Brzezińska, Maria Jarońska, Iwona Karcz, Katarzyna Kozłowska, Anna Paśnikowska, Anna Sikorska.