Model absolwenta i koncepcja pracy szkoły

Cała społeczność szkolna: rodzice podczas zebrań klasowych, uczniowie klas 4-6 na godzinach wychowawczych, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć edukacyjnych, nauczyciele w zespołach, opracowali propozycje modelu absolwenta i koncepcji pracy szkoły w formie akronimów. W oparciu o zebrane propozycje samorząd uczniowski opracował model absolwenta i koncepcji: