Projekt „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”

Przystąpiliśmy do projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”

Realizacja projektu, zaplanowana w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom w obszarze doskonalenia nauczycieli. Pierwszym działaniem będzie diagnoza potrzeb, następnie – na podstawie jej wyników – zrealizowane zostaną 2 cykle doskonalenia. Ważnym działaniem w ramach projektu będzie utworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego