Wyjazd do Londynu

Zbiórka pod szkołą 19.06.2014 o godz. 15:30.
Powrót 25.06.2014 około godz. 20:00.
Przypominamy o przyniesieniu paszportu i karty EKUZ do sekretariatu do 16.06.2014.