Ważna informacja dotycząca reformy oświaty

Od września 2017 roku rozpocznie się stopniowe wdrażanie nowego ustroju szkolnego.

Obecne 6- letnie szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 roku stają się 8 – letnimi szkołami podstawowymi. 1 września 2017 roku uczniowie kończący w bieżącym roku szkolnym klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej.

Obecnie funkcjonujące w Dzielnicy Targówek  Gimnazja nr 141, 143, 144, 145 z dniem 1 września 2017 roku przekształcone zostają w szkoły podstawowe. W związku z tym znowelizowane zostały obwody szkół podstawowych. W roku szkolnym 2017/18 w nowopowstających szkołach podstawowych organizowane będzie nauczanie od klasy 1 do 7.

Rodzice, którzy podejmą decyzję o przeniesieniu swojego dziecka do nowej szkoły są proszeni o dostarczenie deklaracji i wniosku do sekretariatu obecnej szkoły do 6 marca 2017 roku.

W nowopowstających szkołach podstawowych odbędą się spotkania promocyjne w następujących terminach:

  • 27 lutego 2017 roku – obecne Gimnazjum nr 141 ul. Trocka 4
  • 28 lutego 2017 roku – obecne Gimnazjum nr 143 ul. Bartnicza 8
  • 1 marca 2017 roku – obecne Gimnazjum nr 144 ul. Turmoncka 2
  • 2 marca 2017 roku – obecne Gimnazjum nr 145 ul. Krasiczyńska 4/6

Do pobrania: