Spotkanie dla rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów obecnych szkół podstawowych,
którzy złożyli deklarację lub wniosek w sprawie przeniesienia dziecka
z dniem 1 września 2017 r. do nowopowstającej szkoły podstawowej
na spotkanie 15 marca 2017 r. o godz. 17:30
w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20.

Podczas spotkania omówiona zostanie organizacja
nowoutworzonych szkół w oparciu o złożone deklaracje.