Szkoła wczoraj, dziś i jutro

PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

TEMAT: Szkoła wczoraj, dziś i jutro
CEL PROJEKTU: Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

CELE OGÓLNE:

 1. Zwiększenie wiedzy uczniów o aktualnej sytuacji szkoły, poznanie jej historii, ukazanie procesu zmian, jakim podlegało szkolnictwo w Polsce.
 2. Zacieśnianie więzi emocjonalnych ze szkołą.
 3. Możliwość wypowiedzenia się na temat zmian i oczekiwań dot. przyszłego funkcjonowania szkoły
 4. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 5. Rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru źródeł informacji i analizy materiałów źródłowych.
 6. Stworzenie możliwości prezentacji efektów pracy zespołów na forum szkoły.
 7. Integracja środowiska szkolnego.
 8. Kształcenie umiejętności twórczego myślenia i organizacji pracy.

TERMIN REALIZACJI: II semestr bieżącego roku szkolnego

ZASADY REALIZACJI:

 1. Projekt przeznaczony dla uczniów klas I – VI.
 2. Opiekunowie: nauczyciele przedmiotów, wychowawcy,
 3. Twórcy projektu i koordynatorzy: Anna Majchrzak, Beata Nitkowska, Łukasz Łapacz

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami i harmonogramem realizacji projektu