Sprzątanie Świata

Działania eko rozpoczęliśmy akcją Sprzątanie świata 2017.
Porządkowaliśmy teren osiedla wokół szkoły w czasie akcji.