Tajemnice tramwaju- warsztaty edukacyjne.

Zajęcia  bazują na formule zabawy teatralnej.  Dzieci zgłaszają się  do wykonywania etiud
(krótkich scen aktorskich) pod kierunkiem prowadzących animatorów. Każda etiuda dotyczy
innego zagadnienia związanego z poruszaniem się komunikacją miejską.
Pierwszym zadaniem, które dzieci otrzymują to przeobrażenie naszego długiego prostokąta
naklejonego na podłogę w tramwaj. Dzieci kolejno wymieniają poszczególne części tramwaju: drzwi, kasowniki,miejsce dla motorniczego, miejsce dla innych pasażerów, z zaznaczeniem miejsc specjalnych- tu dzieci wykorzystują piktogramy, wspólnie zwracamy uwagę na to, dla kogo przeznaczone są właśnie te miejsca. Po wyliczeniu kolejnych części składowych tramwaju, dzieci starają się przy użyciu swoich ciał wszystkie najważniejsze elementy pokazać. 
Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały książeczki „Bądźmy Razem Bezpieczni”.