Gdzie się rodzi muzyka ?

Zapewne w głowach kompozytorów. My mieliśmy okazję zaobserwować jak nuty przeradzają się w dźwięki za sprawą artystów Filharmonii Narodowej. Odwiedziliśmy ten wspaniały gmach 29 stycznia 2018 r. Zwiedziliśmy pomieszczenia, w których muzycy przygotowują się do koncertów, piękne sale: lustrzaną i balową oraz dwie sale koncertowe. Ale największą atrakcją było obserwowanie prób, podczas których artyści pokazali swój kunszt. Wysłuchaliśmy próby chóru i orkiestry filharmoników warszawskich pod dyrekcją Pana Jerzego Maksymiuka.  Mamy w planach obejrzenie i wysłuchanie prawdziwego koncertu!