I Warszawski Konkurs Informatyczny „Bezpieczni w sieci”

Dyrekcja i nauczyciele informatyki Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka zapraszają uczniów  warszawskich szkół podstawowych klas 4 – 7  do udziału w I edycji konkursu informatycznego „Bezpieczni w sieci”. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Zostanie przeprowadzony 15 lutego 2018 r. on – line w formie quizu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dla zwycięzców czekają nagody!

Do pobrania:

Regulamin