Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego na warsztaty bezpieczeństwa na drodze.