100- lecie odzyskania niepodległości- kolejne zadanie w programie Uczymy Dzieci Programować

Co to znaczy być Polką i Polakiem? Co to znaczy być patriotą w czasach pokoju, szczególnie jeśli jest się małym dzieckiem? Nie są to łatwe pytania .
Łatwo jest mówić o patriotach, którzy walczyli o wolny kraj, ale czy dzisiaj też można być patriotą? Otóż jak się okazuje- można. Na serduszkach , uczniowie wypisali cechy jakie powinien w dzisiejszych czasach prezentować patriota. Następnie należało tak zakodować trasę, aby od linii startu- klocek zielony, do linii mety- klocek czerwony, zebrać wszystkie wartości.