Dzień Osób Niepełnosprawnych

Każdego roku w naszej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy
ul. Hieronima obchodzony jest uroczyście Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku, dnia 3 grudnia odbyło się III Forum Dyskusyjne na temat: „W przyjaźni tkwi siła”. Naszymi Gośćmi byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 157, z Zespołu Szkół Specjalnych nr 98, podopieczni Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych przy kościele św. Marii Magdaleny oraz najmłodsi z Przedszkola nr 157 „Przedszkola z Serduszkiem”. Nasi uczniowie z klasy III c pokazali talent artystyczny podczas prezentacji piosenek a szkolni wolontariusze z klas VIII pomagali podczas przebiegu uroczystości. Celem spotkania było kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec osób z niepełnosprawnością oraz wzajemna integracja i dobra zabawa. Niespodzianką był występ dzieci z „Przedszkola z Serduszkiem” nr 157. Panowała wspaniała atmosfera, burzliwe dyskusje, uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnością współpracy, a przede wszystkim serdecznością wobec drugiej osoby.
IV Forum Dyskusyjne uważamy za bardzo udane i przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania.
Organizatorzy:
Urszula Wyganowska, Alina Puszkarska