Gotowi

Gotowi, to projekt realizowany w ramach programu Biura Edukacji PEgaz, w którym dzieciaki uczą się jak w sposób mądry i bezpieczny pomóc w ratowaniu życia i zdrowia.Dzisiaj mieliśmy warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.