W marcu jak w garncu

W marcu jak w garncu”…co właściwie rozumiemy przez to przysłowie, czym jest tytułowy garnek i co się w nim znajduje?
O tym rozmawialiśmy dzisiaj na zajęciach kodowania.
Dzieci układały kolorowy obrazek na macie na podstawie słownej instrukcji zawartej w wierszu.