Wszechnica Edukacyjna

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek pt. „Kondycja współczesnej rodziny” – 11 marca 2019 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.

Wykład poprowadzi Aleksandra Piotrowska – doktor psychologii, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jest znanym ogólnopolskim ekspertem z zakresu psychologii dziecięcej. Propaguje wiedzę psychologiczną współpracując z prasą, stacjami radiowymi i telewizyjnymi. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich z dziedziny psychologii. W pracy naukowej prowadzi badania m.in. dotyczące determinantów funkcjonowania pamięci człowieka, indywidualnych i rodzinnych wyznaczników dojrzałości szkolnej dziecka i jego funkcjonowania w szkole, wpływu temperamentu człowieka na jego funkcjonowanie społeczne.

Wykład dotyczyć będzie sytuacji współczesnej polskiej rodziny – funkcji, jakie pełni wobec wszystkich jej członków i wyjątkowego znaczenia w życiu i rozwoju dzieci. Analizowane będą zachodzące w rodzinie zmiany, dotyczące zarówno jej struktury (np. zmniejszanie liczby dzieci, zanikanie rodzin wielopokoleniowych, rosnąca liczba rodzin niepełnych), jak i zmiany funkcjonowania (np. przekształcanie ról rodzicielskich, mediatyzacja życia rodziny). Rosnąca liczba rozwodów skłania do przyjrzenia się sytuacji dzieci, uwikłanych w konflikty między rodzicami.

ULOTKAmarzec2019