Karta Ucznia ZTM

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną. Jest to platforma skierowana dla uczniów przyjętych do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 . Poniżej znajduje się link – adres strony dla nowo przyjętych uczniów w SP 275: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/5237894d