Okres wakacji

W OKRESIE  WAKACYJNYM
od 01.07.2019 r. do 18.08.2019 r.
SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY DLA INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. 9.00 – 14.00.

od 19.08.2019 r. do 31.08.2019 r.
SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. 8.00 – 16.00.

PIĄTEK – DZIEŃ BEZ INTERESANTÓW !