Sprzątanie Świata

Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.  1B, wyposażona w odpowiednie worki, rękawice , i wiedzę, czynnie przyłączyła się do tej akcji.