Projekt edukacyjny w klasie 2c

Na zajęciach edukacyjnych poznawaliśmy Układ Słoneczny realizując projekt „Kosmiczna przygoda”. Konstruowaliśmy bazy kosmiczne według instrukcji, tworzyliśmy rakiety, „polecieliśmy” w kosmos, przygotowaliśmy prezentacje multimedialne na temat „Ziemia naszą planetą”, zastanawialiśmy się jakie skutki dla Ziemi wywołają działania człowieka.