Godziny pracy Sekretariatu

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Sekretariat Szkoły jest czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
Wszystkie sprawy proszę załatwiać drogę elektroniczną poprzez kontakt mailowy, ewentualnie telefoniczny: e-mail: sp275@edu.um.warszawa.pl, tel. 228111144
W wyjątkowych sytuacjach pisma/dokumenty proszę składać do skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku szkoły.