Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. (Dz. U. poz. 642) czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostają przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

Z poważaniem
Jolanta Saczuk