Wytyczne GIS – aktualizacja 2 lipca 2020 r.

Zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z dnia 2 lipca 2020 r. (link do pliku pdf)