Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

List Ministra Edukacji Narodowej – link do pliku pdf

List Prezydenta m.st. Warszawy – link do pliku pdf

List Burmistrza Dzielnicy Targówek – link do pliku pdf

List Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Sanitarnego – link do pliku pdf

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. – link do pliku pdf.