Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/20/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 275
im. Artura Oppmana w Warszawie
w okresie pandemii COVID-19

link do pliku pdf