Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Witamy w nowym roku szkolnym 2020/21, który rozpoczynamy w tradycyjnej formie nauczania stacjonarnego.
W zależności od sytuacji epidemicznej organizacja pracy szkoły może odbywać się w trzech wariantach:

  1. tradycyjnym;
  2. hybrydowym (mieszanym);
  3. zdalnym.

Prosimy Rodziców o pozostawanie z Wychowawcami w bieżącym kontakcie.
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego otrzymają Państwo wewnątrzszkolne procedury opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS, m.st. Warszawy.

Z poważaniem,
Jolanta Saczuk

  1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
  2. Zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
  3. Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii.
  4. Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m. st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego.
  5. Kwarantanna – rekomendacje do warszawskich wytycznych edukacyjnych – wyciąg z przepisów.