Komunikat z dnia 24.10.2020r

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 24 października 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z dnia 23 października 2020 r. poz. 1870) od soboty 24 października 2020 r.  obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół.

Uczniowie klas IV – VIII przechodzą  na naukę zdalną.
Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII potrwa od 26 października do 8 listopada 2020 r.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie
z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne i klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym
według dotychczasowego planu.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk