Komunikat z dnia 07.11.2020r

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 7 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960) od 9 listopada 2020 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół.

Uczniowie klas I – III przechodzą  na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych potrwa od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII zostaje wydłużone do 29 listopada 2020 r.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie
z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7:00 – 17:30.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk