Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Seksting, sponsoring, dowód miłości – jak o „tym” rozmawiać z nastolatkami?”  13 czerwca br. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi Lucyna Kicińska absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Jest certyfikowaną suicydolożką PTS.

Od ponad 16 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jest członkinią Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom.

Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

 Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10.06.