Archiwum autora: AW

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie

Ubiegły rok szkolny pokazał, jak wielkie i potrzebne jest zaangażowanie, aby zorganizować i prowadzić edukację zdalną.
Prowadzenie zajęć przed komputerem pokazało, jak trudno jest uczniom znaleźć się w tej niecodziennej sytuacji.
W edukację zdalną zaangażowaliśmy się wszyscy – od nauczycieli, po rodziców i opiekunów. Dlatego w tym dniu – Dniu Edukacji Narodowej oddaję hołd wam wszystkim, zaangażowanym w proces nauki młodego pokolenia.
Szczególne podziękowania należą się nauczycielkom i nauczycielom. Osobom, które nie poddały się i mimo niesprzyjających okoliczności, pracowały i nauczały. Dawały z siebie wszystko. Mobilizowały młodzież do nauki i podtrzymywały ją na duchu.
Dzięki zaangażowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także pracowników administracyjnych, ich umiejętnościom – to wszystko sprawiło, że szkoły naszej dzielnicy pozostały twórczymi i przyjaznymi miejscami, w których liczą się dobre relacje międzyludzkie.
W Dniu Edukacji Narodowej życzę wam wszystkim, żebyście nie stracili radości z tego, co robicie. Zaufania do siebie, wchodzenia w to, co nowe i nieznane.

Wszystkiego najlepszego!

Z wyrazami szacunku,

Jędrzej Kunowski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Link do życzeń Pani Burmistrz Małgorzaty Kwiatkowskiej i Zastępcy Burmistrza Pana Jędrzeja Kunowskiego

 


Karta Ucznia

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współprace w zakresie wydawania Kart Ucznia.
W związku ze zbliżającym się terminem ważności uprawnień, który upływa z dniem 30 września konieczne jest dotarcie do wszystkich uczniów, którym kończą się uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
Dlatego też, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przypomnienie Rodzicom dzieci z klas 5-8, których uprawnienia kończą się z dniem 30 września 2021 r. o możliwości przedłużenia uprawnień Karty Ucznia poprzez dedykowany dla Państwa szkoły link https://kartaucznia.ztm.waw.pl/5237894d
Dodatkowo prosimy o ponowne udostępnienie linku Rodzicom pierwszoklasistów, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej z dniem 1 września br.

Karolina Dobrosz
Inspektor ds. obsługi kasowej
Dział Sprzedaży Biletów

Otwarte boiska

Boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców w okresie od 1.09.2021 do 31.10.2021 wg poniższego harmonogramu

Spotkania dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych do zapoznania się z nagraniami z webinariów dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia. Podczas webinariów eksperci odpowiedzieli m.in. na pytania przesłane przez rodziców.

W spotkaniach wzięli udział:

Rok szkolny 2021/2022

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. A. Oppmana w Warszawie
w okresie stanu pandemii COVID-19link do pliku pdf

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (link do pliku pdf).

 

List Prezydenta m. st. Warszawy do Rodziców (link do pliku pdf)

 

List z-cy Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (link do pliku pdf)

W dniu 1 września 2021 roku odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.
Uroczystość rozpoczęcia będzie miała formę spotkania wychowawcy klasy z uczniami.
Spotkania klas 2 – 8 odbędą się w salach lekcyjnych.
Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla klas pierwszych odbędą się w obecności maksymalnie jednego rodzica/opiekuna każdego z dzieci.

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:

KLASA GODZINA ROZPOCZĘCIA SALA
1a 11:00 Sala gimnastyczna
1b 12:00 Sala gimnastyczna
2a 09:15 5
2b 10:45 5
3a 09:45 6
3b 10:15 8
4a 10:00 64
4b 10:00 44
4c 10:00 50
5a 09:00 48
5b 09:30 44
5c 09:30 48
6a 08:00 49
6b 08:30 44
6c 08:30 50
7a 09:00 63
7b 09:30 62
7c 08:00 51
7d 09:30 66
7e 09:00 52
7f 10:00 57
8a 08:00 57
8b 08:30 59
8c 09:00 58
8d 08:00 61
8e 08:30 65