Archiwa autora: AW

Specjalistyczna Poradnia OPTA

W roku szkolnym 2018/2019 Specjalistyczna Poradnia OPTA prowadzi zajęcia grupowe. Zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny i kierowane są do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów.
Na stronie Poradni znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące zajęć.

Baśka Murmańska w 2d.

Dziś mieliśmy niezwykłego gościa. Odwiedziła nas Pani Ewa z Instytutu Pamięci Narodowej, żeby opowiedzieć nam o niesamowitej niedźwiedzicy Baśce Murmańskiej. Poznaliśmy niektóre wydarzenia z historii Polski, wcieliliśmy się w skórę niedźwiedzia za pomocą własnoręcznie wykonanych masek, a także ćwiczyliśmy krok defiladowy. Zajęcia były bardzo ciekawe.

Inspiruję do nauki – nowy projekt w II d.

26 września klasa 2d rozpoczęła realizację projektu „Inspiruję do nauki”. Na pierwszych zajęciach zajęliśmy się koncentracją oraz sposobami jej udoskonalania. Poznaliśmy też cechy dobrego detektywa, a nawet wcielaliśmy się w jego postać. Wszystko to oczywiście podczas wesołej zabawy.

Wesoło baw się z pszczołą.

25 września klasa 2d odwiedziła Fundację Pociechom, gdzie wzięła udział w warsztatach „Wesoło baw się z pszczołą”. Podczas warsztatów poznaliśmy budowę i tryb życia pszczół, przymierzaliśmy stroje pszczelarzy, odwiedziliśmy stojący na łące ul. Na koniec każdy z nas wykonał papierową pszczółkę. Obiecaliśmy Paniom prowadzącym zajęcia, że na pewno tu wrócimy, może na zajęcia z końmi.

Rok szkolny 2018/2019

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
odbędzie się w dniu 03-09-2018 r. (poniedziałek)
wg następującego harmonogramu:
godz. 8:00 – klasy I
godz. 9:00 – klasy II
godz. 9:30 – klasy III
godz. 10:00 – klasy IV – V
godz. 11:00 – klasy VI – VIII

Serdecznie zapraszamy

Klauzula dla rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Jolanta Saczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana z siedzibą przy ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa, tel. 228111144, email: jsaczuk@edu.um.warszawa.pl.
  • W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Panem Andrzejem Wiśniewskim – Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana z siedzibą przy ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa, tel. 228111144.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

Dyrektor Szkoły

Jolanta Saczuk