Ogólnoszkolna akcja „Wybory książek”

Aktualizacja: Sprawozdanie z akcji

Do pobrania: sprawozdanie z akcji „Wybory książek”. Zachęcamy do lektury!  🙂 

Informacje o akcji „Wybory książek”

W związku z zapowiadanymi na najbliższe lata programami zakupów książek do bibliotek szkolnych trwa publiczna debata na temat zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz na temat wyboru lektur, które powinny być dostępne w bibliotece szkolnej.

Z tej okazji redakcja czasopisma „Biblioteka w szkole” przeprowadza ogólnopolską akcję „Wybory książek” i proponuje do wzięcia udziału w niej wszystkim bibliotekom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad akcją objęła również Minister Edukacji Narodowej J. Kluzik-Rostkowska.

Nasza szkolna biblioteka również włączy się w przedsięwzięcie „Ogólnopolskie wybory książek” w celu poznania zainteresowań czytelniczych naszych uczniów i przeprowadzi we współpracy z Samorządem Uczniowskim przeprowadzi szkolną akcję „Wybory książek”.

Cele akcji:

  • poznanie i upowszechnianie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • promocja czytelnictwa,
  • promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym,
  • kształtowanie postaw obywatelskich,
  • popularyzacja zasad wyborów.

Wybory książek w naszej szkole zostaną przeprowadzone w dniach 23-26.02.2015r. W tych dniach uczniowie wrzucą do urny wyborczej postawionej w bibliotece szkolnej karty wyborcze z wypisanymi tytułami (od 1 do 3) najciekawszych książek, które ostatnio czytali. Proponujemy, aby w głosowaniu brały udział całe klasy razem z wychowawcami.

Po zakończeniu wyborów szkolna komisja wyborcza  w składzie: przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, opiekun Samorządu Szkolnego oraz bibliotekarz szkolny sporządzi zestaw tytułów, które wskazali uczniowie i przekaże go do organizatora – redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.

Organizatorzy na podstawie sprawozdań z poszczególnych szkół wykonają zestaw zbiorczy, który wskaże faktyczne zainteresowania czytelnicze uczniów. Zestaw tytułów książek będzie cenny dla bibliotekarzy, wydawców, polonistów, autorów książek i przyczyni się do wzrostu zainteresowań uczniów książką oraz biblioteką.

Zapraszamy do czynnego udziału w akcji.