Archiwum kategorii: Aktualności integracyjne

Aktualności związane z integracją w naszej szkole

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4

Zmiana poradni PP dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanym ze względu na autyzm i Zespół Aspergera:

Od września bieżącego roku uczniowie Targówka, którzy otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm oraz Zespół Aspergera, są badani w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4  przy ul. Mińskiej 1/5. Jeśli wcześniej dziecko objęte opieką było
w poradni na ul. Narbutta – należy przenieść dokumentację przed wizytą w nowej poradni. Czytaj dalej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 w Warszawie

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19, a w soboty od 8 do 16.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, działających na trenie dzielnicy Targówek. Poradnia udziela również pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom. Czytaj dalej