Archiwum kategorii: Ogólne

Ogólne wiadomości dotyczące szkoły i środowiska w którym funkcjonuje

VIII Ogród Jordanowski – rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci organizowane w przyszłym roku. Nie wiemy co przyniesie los, ale Ogród działa dla Was bez opóźnień.

Miło Was będzie ujrzeć, chociaż w elektronicznym systemie rekrutacji.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, w formie skanów dokumentów.

Adres mailowy: oj8@edu.um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje na stronie www.oj8.edu.pl

Do zobaczenia!!!

Elektroniczny system rekrutacji:
https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

W razie wątpliwości, prosimy o kontrakt mailowy oj8@edu.um.warszawa.pl
lub telefoniczny 22 811 39 88 

Komunikat z dnia 5 maja 2020

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że zawieszam, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie w okresie od 6 maja do 15 maja 2020 r.

W tym okresie nauczyciele oddziałów przedszkolnych nadal prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jolanta Saczuk
Dyrektor SP 275

Komunikat Dyrektora Szkoły

do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jolanta Saczuk
Dyrektor SP 275

„Warszawa Wspiera”

Wsparcie dla seniorów w ramach systemu „Warszawa Wspiera”

Szanowny Seniorze,
jeśli jesteś osobą zdrową, nie objętą kwarantanną, która zdecydowała się pozostać w domu
z uwagi na swój wiek albo inne czynniki ryzyka (zarażenie koronawirusem), a nie masz
zapewnionej opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów i potrzebujesz wsparcia – zwróć się do
nas. Udzielimy Ci pomocy w robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci oraz innych zadaniach,
które powodowałyby konieczność wyjścia z domu.
Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem (22) 325 – 54 – 87

Szczegółowe informacje na temat systemu wsparcia „Warszawa Wspiera” znajdziecie
Państwo na stronie internetowej http://www.senioralna.um.warszawa.pl/system-wsparcia-w-czasie-epidemii/system-wsparcia-warszawa-wspiera

Serdecznie zapraszam

Małgorzata Kwiatkowska
Przewodnicząca Zespołu „Warszawa Wspiera”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Plakat „Warszawa Wspiera” (link do pliku pdf)

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. (Dz. U. poz. 642) czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostają przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

Z poważaniem
Jolanta Saczuk