Archiwa kategorii: Ogólne

Ogólne wiadomości dotyczące szkoły i środowiska w którym funkcjonuje

Jestem rodzicem – co to znaczy?

Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży na 5 spotkań dotyczących doświadczenia bycia rodzicem. Będziemy się przyglądać, czym jest dla nas rodzicielstwo i jakie wartości nami kierują,  jak możemy budować bliską relację z naszym dzieckiem oraz wspierać je w sposób, w jaki tego potrzebuje, poszukiwać będziemy nowych wzorców i kierunków, odkrywać, co nie działa i dlaczego, zajmiemy się też trudnymi emocjami i wyzwaniami, które towarzyszą byciu rodzicem.

Tematy:
Co to znaczy być rodzicem?
Potrzeby dziecka, potrzeby rodzica, granice.
Jak mówić, żeby być usłyszanym, jak słuchać, żeby dzieci mówiły.
Oczekiwania wobec dziecka, oczekiwania wobec siebie.
Trudne uczucia czyli emocje, frustracje, obawy, poczucie winy.

Terminy spotkań:
wtorki: 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, godz.:18:00 – 20:30 Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa

Spotkania są bezpłatne, realizowane w ramach projektu Rodzic, dziecko, świat. Elementem każdego spotkania są proces grupowy oraz ćwiczenia warsztatowe. Można uczestniczyć w pełnym cyklu albo w pojedynczych spotkaniach. Spotkania będą nagrywane do celów superwizyjnych – nikt poza superwizorem nie będzie ich oglądał, a po superwizji zostaną skasowane.

Prowadzenie i zapisy:
Barbara Gładecka – psychoterapeutka, mediatorka:  bgladecka@wp.pl Ewa Dziemidowicz – psychoterapeutka: e.k.dziemidowicz@gmail.com
Więcej informacji o warsztatach:
psychoterapia-procesu.pl ewadziemidowicz.pl

I Warszawski Konkurs Informatyczny „Bezpieczni w sieci”

Dyrekcja i nauczyciele informatyki Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka zapraszają uczniów  warszawskich szkół podstawowych klas 4 – 7  do udziału w I edycji konkursu informatycznego „Bezpieczni w sieci”. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Zostanie przeprowadzony 15 lutego 2018 r. on – line w formie quizu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dla zwycięzców czekają nagody!

Do pobrania:

Regulamin

Szanowni Państwo,

W związku z powrotem dzieci po feriach lub zimowych wyjazdach do szkół i placówek możemy spotkać się z natężeniem zjawiska wszawicy. 

Gdzie się rodzi muzyka ?

Zapewne w głowach kompozytorów. My mieliśmy okazję zaobserwować jak nuty przeradzają się w dźwięki za sprawą artystów Filharmonii Narodowej. Odwiedziliśmy ten wspaniały gmach 29 stycznia 2018 r. Zwiedziliśmy pomieszczenia, w których muzycy przygotowują się do koncertów, piękne sale: lustrzaną i balową oraz dwie sale koncertowe. Ale największą atrakcją było obserwowanie prób, podczas których artyści pokazali swój kunszt. Wysłuchaliśmy próby chóru i orkiestry filharmoników warszawskich pod dyrekcją Pana Jerzego Maksymiuka.  Mamy w planach obejrzenie i wysłuchanie prawdziwego koncertu!