Archiwa kategorii: Ogólne

Ogólne wiadomości dotyczące szkoły i środowiska w którym funkcjonuje

Obywatelskie wysłuchanie publiczne dot. zmian w ustawie o systemie oświaty

Warszawa, dnia 3 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym, dotyczącym zmian w ustawie o systemie oświaty, które odbędzie się 9 stycznia 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w godzinach 10:00 – 16:00.
Celem organizowanego przez nas wysłuchania jest przedstawienie opinii ekspertów, organizacji pozarządowych i obywateli na temat zmian w ustawie o systemie oświaty, dotyczących podwyższenia wieku obowiązku szkolnego, obniżenia wieku obowiązku przedszkolnego, zmiany roli i uprawnień kuratora oświaty. Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Nie umożliwiono zaprezentowania stanowisk i opinii na temat projektowanych przez rząd zmian przedstawicielom: rodziców, nauczycieli, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i/lub zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, środowiska akademickiego, a także specjalistom, pedagogom i edukatorom, czy po prostu obywatelom (w tym także uczniom) zainteresowanych tym problemem. Dlatego, jako przedstawiciele i przedstawicielki strony społecznej, obywatele i obywatelki, wychodzimy z inicjatywą organizacji publicznego wysłuchania, na którym swoje opinie przedstawić będą mogły osoby zainteresowane problematyką edukacji wczesnoszkolnej i zmianami, jakie w jej organizacji wprowadza oczekująca na podpis Prezydenta ustawa.
Zapraszamy Państwa do wysłuchania opinii obywatelek i obywateli, którzy nie mieli możliwości zabrać głosu w dyskusji na etapie tworzenia założeń ustawy i w trakcie jej procedowania. Zapraszamy też Państwa – jako obywateli zainteresowanych poprawą edukacji młodego pokolenia Polek i Polaków – do zabrania głosu w drugiej części spotkania, poświęconej prezentacji opinii osób zgłaszających chęć czynnego udziału w wysłuchaniu.
Program wysłuchania:

  • 10:00 – 10:20 wyjaśnienie przez moderatora celu obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz zasad jego prowadzenia
  • 10:20 – 10:40 przedstawienie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty przez przedstawiciela wnioskodawców (czekamy na potwierdzenie obecności)
  • 10:40 – 11:40 przedstawienie opinii instytucji i ekspertów, którzy wystosowali pisemne stanowiska, listy i opinie w sprawie projektu do MEN i Sejmu
  • 11:40 – 12:00 przerwa
  • 12:00 – 16:00 prezentacja opinii przedstawicieli instytucji, ekspertów i osób prywatnych, które zgłosiły się do zabrania głosu w procesie rejestracji (w losowej kolejności zabierania głosu)

W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator – bez zabierania głosu.
Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Zgłoszenia udziału w wysłuchaniu można przesyłać do 7 stycznia.

Organizatorzy:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”
Fundacja Idealna Gmina
Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”

Wszechnica Edukacyjna

Serdecznie zapraszamy na wykład

„Co nowego przyniosły media w wychowaniu w domu i w szkole?”

18 stycznia 2016 r. o godz. 17:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20

prof. dr hab. J. Pyżalski: „Podczas wykładu skonfrontujemy potoczną wiedzę nt. wykorzystania internetu przez dzieci i młodzież z najważniejszymi ustaleniami najnowszych badań. Przyjrzymy się roli sieci w życiu młodych ludzi zarówno w kontekście zachowań ryzykownych (cyberprzemoc, hazard internetowy, niewłaściwe treści), jak i tych pozytywnych, korzystnych dla rozwoju młodych użytkowników. Wreszcie spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytanie od czego zależy, co w internecie robi młody człowiek i czy my dorośli mamy na to jakiś wpływ?”

Życzenia

Serdeczne życzenia radosnych Świąt
w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,
zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu
i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

życzą wychowawcy świetlicy

Projekt „Samorządy działają”

samorzady-2014-15We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Samorządy działają”. Jego celem było zachęcenie uczniów do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej oraz wsparcie ich w podejmowaniu aktywności obywatelskiej. Projekt składał się z dwóch części: konkursu dobrych praktyk oraz warsztatów z zakresu samorządności. Konkurs polegał na przesłaniu dobrej praktyki z zakresu samorządności. Samorząd SP 275 opisał debatę, którą zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy w roku szkolnym 2014/2015. Nasza propozycja została nagrodzona dyplomem, a dobra praktyka ukaże się w elektronicznej publikacji.