Archiwa kategorii: Ogólne

Ogólne wiadomości dotyczące szkoły i środowiska w którym funkcjonuje

Dzień Rodzica w klasie 2e

W ramach obchodów Dnia Rodzica zorganizowaliśmy Turniej Unihokeja dla rodziców i uczniów klasy II e. Turniej odbył się 9 maja b.r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Organizacją turnieju zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego. Przygotowane zostały tabele do rozgrywek, sprzęt sportowy, miejsce dla kibiców oraz nagłośnienie. Rodzice bardzo aktywnie włączyli się w rozgrywki . Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości oraz uczniów. Następnie dzieci w rytm muzyki przystąpiły do rozgrzewki poprowadzonej przez panią Dominikę, rodzice natomiast po zgłoszeniu  drużyny do rozgrywek dołączali się do ćwiczącej grupy. Czteroosobowe drużyny składały się z dwójki rodziców oraz dwojga dzieci. Zgłosiło się aż 9 drużyn. Zostały one podzielone na 3 grupy. W grupach rozegrane zostały mecze systemem „każdy z każdym”. Zwycięskie zespoły rozegrają rundę finałową podczas Festynu Rodzinnego 4 czerwca b.r. Czytaj dalej

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2016”

W dniach 27 czerwca – 15 lipca 2016 r. w ramach akcji „Lato w mieście” zapewniamy dzieciom w godzinach 07.00-17.00 troskliwą opiekę, atrakcyjne zajęcia, obiad i podwieczorek.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (dostępnej w sekretariacie szkoły od 23 maja b.r.) oraz opłacenie  posiłków (nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat). Koszt  dziennego wyżywienia to 7.00 zł.

Opłatę za wyżywienie pobiera się „z góry”. Opłatę można uiścić gotówką za pokwitowaniem w sklepiku szkolnym codziennie  w godzinach 8.00-14.45 oraz 20 czerwca w godzinach 8.00-18.00, lub  przelewem na rachunek bankowy  57 1680 1248 0000 3000 2156 2323.

Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 21 czerwca b.r.

Zapraszamy!