Archiwa kategorii: Rada Rodziców

Komunikaty Rady Rodziców SP275 > email kontaktowy: rr@sp275.waw.pl

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, Rodzice

W imieniu Prezydium Rady Rodziców życzymy Wam niezapomnianych wrażeń, dużo przygód, nowych znajomości, fantastycznej pogody, spokoju, przyjemności i udanego wypoczynku podczas wakacji.

Do zobaczenia dopiero za 69 dni  🙂 

Bawcie się dobrze.

Tomek Wincenciak
Prezydium Rady Rodziców.

Ogłoszenie Rady Rodziców

W imieniu Rady Rodziców serdecznie dziękuję wszystkim Uczniom oraz Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie i realizację Pikniku Sąsiedzkiego. To dzięki Waszej współpracy oraz obecności impreza była wielkim sukcesem  🙂 

Tomasz Wincenciak 
Przewodniczący Rady Rodziców

Wesołych Świąt!

Gwiazdki najjaśniejszej, choinki
najpiękniejszej, prezentów
wymarzonych, świąt mile
spędzonych, karnawału
szalonego, roku bardzo
udanego, ocen najlepszych kochanym
Dzieciom, Nauczycielom, Rodzicom  życzy Rada Rodziców 

O inicjatywie Samorządu Uczniowskiego

Z radością witamy i popieramy inicjatywę Samorządu Uczniowskiego „Każdy może zostać Świętym Mikołajem”. Celem akcji jest przygotowanie świątecznych upominków w kwocie 30-50zł (np. gry, książki, płyty, słodycze, art.szkolne). Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wsparcia tej akcji i licznego udziału. Ofiarowanie pomocy drugiej osobie jest jednym z najpiękniejszych gestów, jakie człowiek może wykonać.

Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Beaty Nitkowskiej do końca listopada.

Rada Rodziców

List

Warszawa, 13.10.2015

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przypomnienie na najbliższych spotkaniach klasowych  o wpłatach na rzecz rady rodziców oraz świetlicy.  Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na numer konta:

Bank PeKaO S.A. VI O/W-wa     39 1240 1082 1111 0000 0387 7676

Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy Państwa o wsparcie finansowe naszych działań.  To dzięki Państwa wpłatom udaje nam się stale doposażać szkołę w materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprzęt multimedialny.

Ponadto  z funduszy Rady Rodziców zakupujemy nagrody na uczniów na zakończenie roku, konkursy, organizujemy bal karnawałowy, zakończenie roku dla klas szóstych wraz z pamiątkami, zakupujemy muszniki dla klas pierwszych itd.

Proszę również o przychylniejsze wsparcie działań naszej świetlicy. W latach ubiegłych dzięki wpłatom udało nam się zapewnić wszystkie potrzeby wraz z zakupem dodatkowych pomocy, zabawek dzięki którym dzieci poprzez zabawę zdobywały nowe umiejętności oraz uczyły się. W tym roku wpłat jest zdecydowanie mniej.

Prosimy więc o jak największą mobilizację i szybkie wpłaty. Dzięki temu będziemy mogli przygotować plan wydatków na obecny rok szkolny, którym z pewnością i przyjemnością się z Państwem podzielimy.

Dla klasy, która w jak najszybciej i w całości dokona wpłat przygotowaliśmy w tym roku specjalną nagrodę  🙂

Zapraszam do dzielenia się pomysłami i uwagami. Nasz adres e-mailowy rr@sp275.waw.pl

Z poważaniem,
Tomek Wincenciak
Przewodniczący Rady Rodziców.

Rada Rodziców działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 wraz z zmianami  późniejszymi zmianami (Ust. 50) oraz Statutu  Szkoły w tym regulaminie działania Rady Rodziców.

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ww ustawy, oraz Regulaminem Rady Rodziców pkt 2 ust 4. mamy możliwość zbierania dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 275.