Archiwa kategorii: Świetlica

Wizyta z Przedszkola nr 157

Wizyta dzieci z Przedszkola z Serduszkiem nr 157 w naszej świetlicy.  Grupa starszaków z grupy „zielonej”zwiedzała szkołę, uczestniczyła w lekcji, zabawie w modułach i zajęciach świetlicowych.

Niepełnosprawność – „Jesteśmy tacy sami”

Kolejny rok w świetlicy rozpoczęliśmy cykl zajęć dotyczący integracji i niepełnosprawności pod nazwą „Jesteśmy tacy sami”.  Dzisiejsze wtorkowe zajęcia prowadziła p. Ula Wyganowska, której towarzyszyła p. Ala Puszkarska.

Wniosek z zajęć: „Bądź ostrożny, dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo !”

Konkurs – „Znam znaki drogowe”

W dniach 18 – 22 września odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i znajomości znaków drogowych. W „świetlicy zielonej” został przeprowadzony konkurs pt. „Znam znaki drogowe”.

W konkursie wzięło udział bardzo dużo chętnych dzieci.

I miejsce zajęli:

  • Dominik Labuń z klasy 3D,
  • Szymon Pękalak z klasy 2D,
  • Bartek Siliwoniuk z klasy 2D.

Uczniowie uzyskali 37 na 44 możliwych punktów.

II miejsce zajął

  • Kacper Wagner z klasy 3C.

Uczeń uzyskał 34 punkty.

III miejsce zajął

  • Alan Jaworski z klasy 3D.

Uczeń uzyskał 33 punkty.

Organizatorem zajęć oraz konkursu był Pan Wojciech Pawlak.

„Cztery pory roku” – kasztany

W „świetlicy czerwonej”rozpoczęliśmy cykl zajęć „Cztery pory roku”. Rozmawialiśmy o jesieni, zmianach zachodzących w przyrodzie i o darach, które nam przynosi ta pora roku. Kosze kasztanów stanowiły dużą atrakcję. Z kasztanów układały różne kompozycje, kształty, ale przede wszystkim – wspólnie się bawiły i pomagały sobie przy wykonywaniu zadań. P. Ala Puszkarska i p. Ula Wyganowska już mają ciekawe pomysły na następne zajęcia.

Jesień

W poniedziałek rano dzieci w świetlicy czerwonej z klasy IA i IB razem z p. Alą przygotowywały kącik  przyrodniczy z leśnych darów jesieni.

„Nie – zwykły Bohater”

W „świetlicy czerwonej”  rozpoczęły się zajęcia z cyklu „Nie – zwykły Bohater” realizowane w ramach projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo. Celem głównym jest nabywanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych z jednoczesnym dbaniem o własne bezpieczeństwo. Zajęcia prowadzi p.Urszula Wyganowska.