Wypożyczenia sprzętu

W ramach programu „Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie udostępnia od 7.01.2013 r. do bezpłatnego wypożyczenia uczniom klas 4 sprzęt komputerowy.

Szczegóły i zasady realizacji wypożyczeń opisuje regulamin.

Osoby chętne do skorzystania z możliwości wypożyczenia netbooka proszone są o osobiste złożenie wniosku w sekretariacie szkoły. O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność wniosków.

Możliwością wypożyczenia objęte są również laptopy nauczycielskie na odrębnych zasadach z przeznaczeniem dla nauczycieli jako komputery służbowe.

Wniosek o wypożyczenie komputera dla nauczyciela składamy również w sekretariacie szkoły lub u Dyrekcji szkoły.