Projekt „Rok szkoły w ruchu”

21 września 2013 roku 55 uczniów naszej szkoły wzięło udział w imprezie Ekobieg ERP – Biegi i Marsze Przełajowe – zakończenie lata „Targówek 2013” dla dzieci i młodzieży. Impreza odbyła się na terenie Grodziska - polanie archeologicznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i słodki upominek.

13 marca klasa IV C na lekcji wychowania fizycznego bawiła się czaszą spadochronu. Było bardzo wesoło.

Uczniowie klasy IV A brali udział w Igrzyskach Olimpijskich podczas jednej z lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem , gdyż oprócz dobrej zabawy dzieci pod kierunkiem rodziców mieli przygotować sobie stroje wg inwencji własnej z czasów starożytnej Grecji.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji innowacyjnej (Wychowanie Fizyczne połączone z Informatyką) Temat lekcji: Sprawny kręgosłup jest podstawą naszego zdrowia. Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia

25 marca 2014 roku klasa V B w ramach zajęć pozalekcyjnych bawiła się na basenie „Polonez” przy ulicy Łabiszyńskiej. Między innymi łowiliśmy skarby, pływaliśmy na makaronach, odbył się grupowy wyścig na materacach oraz mecz piłki wodnej. Zabawa była wyśmienita.

W naszej szkole pilotażowo wprowadzone zostało ocenianie kształtujące. Na lekcjach wychowania fizycznego obejmuje ono klasę 4 A, w której zostały wprowadzone elementy oceniania kształtującego. Tematem lekcji było doskonalenie kozłowania.