Klub Szkół UNICEF

ROK SZKOLNY 2017/18

W tym roku szkolnym zgłosiliśmy się do projektu

SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ 

Głównym celem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy na temat sytuacji ich rówieśników żyjących w Syrii. Syria to kraj gdzie od kilku lat trwa wojna. Miliony mieszkańców uciekło, zostało uchodźcami, część została przesiedlona wewnętrznie, a część niestety nie przeżyła tych tragicznych wydarzeń. Życie w kraju, gdzie trwa konflikt nie jest proste. Wojna zmieniła życie dzieci we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. 

Na korytarzach naszej szkoły powstały gazetki ze zdjęciami ukazującymi życie w Syrii. Podczas godzin wychowawczych uczniowie zapoznają się z filmami nakręconymi, w ogarniętym wojną kraju, przez polski zespół złożony z pracowników UNICEF Polska oraz Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Roberta Korzeniowskiego w maju tego roku, porozmawiają o sytuacji małych mieszkańców.

W środę odbędzie się dyskoteka andrzejkowa. Samorząd Uczniowski organizuje w trakcie dyskoteki sklepik ze słodkościami i napojami. Fundusze uzyskane ze sprzedaży zostaną przekazane na akcję UNICEF „Pomóżmy dzieciom w Syrii przetrwać zimę”.

Jak co roku w naszej szkole odbywa się przedświąteczny kiermasz słodkości, którym zajmuje się  Szkolny Klub Wolontariatu z opiekunem. Przez dwa dni, 5 i 6 grudnia, każdy mógł kupić czekoladowe mikołaje, lizaki i bombki choinkowe. Pieniądze ze sprzedaży zasilą akcję UNICEF.

Raport z akcji:

Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!

1100 zł

698

Projekt „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” to kolejna akcja UNICEF, w której wzięła udział nasza szkoła. Charakter naszej placówki nie pozwolił nam przejść obok niej obojętnie.

Do akcji włączyły się wszystkie klasy  I – VII (30) oraz cztery oddziały przedszkolne. Na korytarzu powstała tematyczna gazetka. W realizacji projektu pomogły nam scenariusze spotkań, filmy oraz prezentacja. Temu problemowi poświęcone zostały godziny wychowawcze w klasach IV-VII oraz zajęcia z wychowawcą w oddziałach przedszkolnych i klasach I –III. Podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego ustalono, że pieniądze zebrane ze sprzedaży ciast i napojów podczas dyskoteki andrzejkowej zostaną przekazane na konto akcji. Szkolny Klub Wolontariatu przed świętami Bożego Narodzenia organizuje kiermasz słodkości, który cieszy się  dużym powodzeniem. W tym roku opiekun Wolontariatu wraz ze swoimi podopiecznymi zorganizował drugi kiermasz pod hasłem „ Kup pluszaka dla dzieciaka”. Pieniądze z obu kiermaszów zasiliły akcję UNICEF. Udało nam się zgromadzić 1100 złotych, które zostały wpłacone na konto UNICEF pod koniec lutego.

Bardzo dziękujemy za przygotowanie do realizacji tego projektu. W naszym codziennym życiu często zapominamy, że gdzieś niedaleko jest wojna, w której najbardziej cierpią bezbronne dzieci.

Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275

 im. Artura Oppmana w Warszawie

 

 

ROK SZKOLNY 2016/17   

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

         Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na świecie. Wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak: gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda, by ratować życie dzieci na wielką skalę. Niestety w niemal 1/3 przypadków przyczyną śmierci dzieci poniżej 5. roku życia są choroby, którym możemy zapobiegać poprzez szczepienia. Angola jest jednym z krajów, w których wciąż umierają dzieci. Z powodu wieloletniej wojny domowej jest to bardzo niestabilny kraj, narażony na klęski humanitarne. Niedożywienie, brak dostępu do czystej wody pitnej, fatalne warunki higieniczno-sanitarne powodują, że setki tysięcy rodzin w tym kraju zdanych jest na pomoc z zewnątrz. Z powodu kryzysu najbardziej cierpią dzieci, które stanowią prawie połowę społeczeństwa Angoli. Zagrażają im takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica, żółta febra, czyli choroby, którym współczesny świat potrafi przeciwdziałać. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia. Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Angoli, tak, by ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną powyższymi chorobami.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest  projektem edukacyjnym, opracowanym i przygotowanym przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Angoli. Ma na celu uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

W ramach realizacji projektu uczniowie przygotują specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chciały udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.

Etapy realizacji projektu:

  • Podróż przez kontynenty
  • Przygotowanie laleczek przez uczniów
  • Wystawa laleczek w szkole
  • Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę” – Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie projektu „Wszystkie Kolory Świata”

Zaraz po ogłoszeniu przez UNICEF projektu „Wszystkie kolory świata” cała społeczność szkolna podjęła decyzję o przystąpieniu do niego.

Realizacja PROJEKTU:

1 etap:

Na zebraniu zespołu SAS i Samorządu Uczniowskiego powstała lista 31 państw, które chcieliśmy bliżej poznać. 21 listopada odbyło się losowanie. Mieliśmy prawie miesiąc, żeby stworzyć plakaty. Wszyscy zaangażowaliśmy się w zbieranie informacji o wylosowanych krajach. Nasze plakaty zostały powieszone na łączniku szkolnym.

2 etap:

12 grudnia zainteresowane osoby odebrały od koordynatora szablon lalki. Lalki powstawały zarówno w zaciszu domowym jak również w szkole na wspólnym szyciu.

3 etap:

16 stycznia podczas zebrania z rodzicami odbył się kiermasz lalek. Zebraliśmy 1250 złotych, które przekazaliśmy na konto UNICEF. W ten projekt włączyły się wszystkie klasy naszej szkoły oraz oddziały przedszkolne.

Przed nami ostatni etap realizacji projektu

4 etap:

Od 10 marca wszyscy użytkownicy Facebooka mogą głosować na wybraną przez siebie laleczkę. Korzystanie z aplikacji konkursowej możliwe jest tylko za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub laptopów.

Każdy może oddać tylko jeden głos.

Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu pod zdjęciem. W celu oddania głosu na wybraną laleczkę należy wpierw powiększyć zdjęcie, a dopiero później oddać głos klikając pod zdjęciem laleczki. Liczba głosów pod zdjęciem oznacza sumę dotychczas oddanych głosów na daną laleczkę

Konkurs wygrywa ta szkoła, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów.

Nagrodą w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę jest koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole

Naszą szkołę reprezentuje:

Zapraszamy do głosowania

 Po zakończonym projekcie do Organizacji UNICEF został przesłany raport:

raport z akcji:

Wszystkie Kolory Świata – IV edycja

1250 zł

665

Zaraz po ogłoszeniu przez UNICEF projektu „Wszystkie kolory świata” cała społeczność szkolna podjęła decyzję o przystąpieniu do niego. Na zebraniu zespołu SAS i Samorządu Uczniowskiego powstała lista 31 państw, które chcieliśmy bliżej poznać. 21 listopada odbyło się losowanie. Mieliśmy prawie miesiąc, żeby stworzyć plakaty. Wszyscy zaangażowaliśmy się w zbieranie informacji o wylosowanych krajach. Nasze plakaty zostały powieszone na łączniku szkolnym. 12 grudnia zainteresowane osoby odebrały od koordynatora szablon lalki. Lalki powstawały zarówno w zaciszu domowym jak również w szkole na wspólnym szyciu. 16 stycznia podczas zebrania z rodzicami odbył się kiermasz lalek. Zebraliśmy 1250 złotych, które przekazaliśmy na konto UNICEF. W ten projekt włączyły się wszystkie klasy naszej szkoły oraz oddziały przedszkolne. 

Szkoła otrzymała certyfikat