Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2019-2020

Rok szkolny 2019/2020

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana z dnia 5 czerwca 2020 roku dotyczący przedłużenia kształcenia na odległość do końca roku szkolnego (link do pliku pdf)

Szanowni Państwo,
zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję informację o sposobie i trybie realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Jestem do Państwa dyspozycji każdego dnia w godzinach 8.00 – 16.00, tel.: 228111144, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub e-mail: jolanta.saczuk@sp275.waw.pl.
Bardzo proszę o bieżący kontakt z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w sposób ustalony z wychowawcami i nauczycielami.
Polecam korzystanie ze strony internetowej szkoły, na której zamieszczane są bieżące informacje w zakładkach „Nauczanie zdalne” i „Stan epidemiczny” dotyczące m. in. planu lekcji, godzin pracy sekretariatu, wsparcia pedagogów szkolnych dla uczniów i rodziców oraz pisma dotyczące sytuacji epidemicznej.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie i współpracę.

Życzę zdrowia,
Jolanta Saczuk


Pisma Urzędowe związane z sytuacją epidemiczną (link do strony)

Procedura zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana (link do pliku pdf)


Plany lekcji podczas zdalnego nauczania od 30-03-2020r.:
klasy 1 i 2 (link do pliku pdf)
klasy 3 i 4 (link do pliku pdf)
klasy 5 i 6 (link do pliku pdf)
klasy 7 i 8 (link do pliku pdf)


Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (20.04-24.04) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (27.04-29.04) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (04.05-08.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (11.05-15.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (18.05-22.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (25.05-29.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (01.06-05.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (08.06-10.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (15.06-19.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (22.06-26.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).


Harmonogram konsultacji z nauczycielami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 dla uczniów klas 1-7 (link)

Harmonogram konsultacji z nauczycielami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 dla uczniów klas 8 (link)