Nauczanie zdalne

Rok szkolny 2020/2021

Procedura nauczania hybrydowego/zdalnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana – link do pliku pdf

Platformy edukacyjne dla klas 0-3

https://www.dyktanda.net/dyktanda.php
https://dyktanda.online/app/
http://pisupisu.pl
https://www.matzoo.pl
https://www.dzwonek.pl
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
https://www.squla.pl
https://www.digipuzzle.net/education/
https://code.org
http://www.ortografka.pl
https://learningapps.org
https://szaloneliczby.pl
http://klasoteka.pl
http://www.kostkinamatmie.edu.pl
http://www.yummy.pl
http://krokotak.com
http://www.zamiastkserowki.edu.pl
https://www.bajkowisko.pl
http://polskatolubie.pl
www.uniwersytetdzieci.pl
www.kolorowe-kredki.pl
https://www.learnetic.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://kolejoweabc.pl/
https://www.khanacademy.org/
https://lekcjewsieci.pl
https://matmag.pl/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/gry-edukacyjne/zadania-matematyczne/
https://nuadu.com/pl/poland
www.kopernik.org.pl/

Platformy edukacyjne dla klas 4-8

Matematyka, fizyka:

https://zoom.us/
https://nuadu.com/pl/poland
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl/
https://www.learnetic.pl/minstructor/
https://quizizz.com/
http://scholaris.pl/
https://www.edukator.pl/
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://www.edukator.pl/
http://goegebra.org/
http://matzoo.pl/
https://support.google.com/docs/answer/7032287l=pl
https://cke.gov.pl/
www.kopernik.org.pl

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie:

https://zoom.us/
https://nuadu.com/pl/poland
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl/
https://www.learnetic.pl/minstructor/
https://grarantanna.pl/
http://scholaris.pl/
https://www.edukator.pl
https://wordwall.net/pl
https://lektury.gov.pl/
http://e-historia.com.pl/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/
https://ipn.gov.pl/
https://pamiec.pl/
https://czerwiec76.ipn.gov.pl/
https://genial.ly/
https://www.wsipnet.pl/
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://platforma.bk.pan.pl/
https://cke.gov.pl/
www.kopernik.org.pl

Przyroda – biologia, chemia, geografia, wychowanie fizyczne:

https://zoom.us/
https://nuadu.com/pl/poland
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl/
https://www.learnetic.pl/minstructor/
https://nuadu.com/pl/poland
https://www.google.com/forms/about/
https://grarantanna.pl/
https://quizizz.com/
https://www.edukator.pl/
https://wordwall.net/pl
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
http://scholaris.pl/
https://www.dlanauczyciela.pl/
www.kopernik.org.pl

Język angielski, język hiszpański, język niemiecki:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl/
https://www.learnetic.pl/minstructor/
https://nuadu.com/pl/poland
https://quizlet.com/pl
https://www.macmillan.pl/voices/konkurs-filmowy/3726-brainy-student-s-practice-kit
https://pl.padlet.com/
https://kahoot.com/
https://en.linoit.com/
https://www.loom.com/
https://zoom.us/
https://www.google.com/forms/about/

Plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa:

https://code.org
www.sieciaki.pl
https://epodreczniki.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://grarantanna.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
https://www.dlanauczyciela.pl/
http://scholaris.pl/
http://www.zdalnelekcje.pl/
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://www.learnetic.pl/minstructor/
https://www.edukator.pl/
https://zoom.us/
https://nuadu.com/pl/poland
www.kopernik.org.pl

Religia:

http://ekatecheza.pl/
https://www.katechizmy.com.pl/
https://kulkat.pl/
https://portalkatechetyczny.pl/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety
https://wydawnictwokatechetyczne.pl/
http://katechezanatana.pl/
http://www.biblijni.pl/


Rok szkolny 2019/2020

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana z dnia 5 czerwca 2020 roku dotyczący przedłużenia kształcenia na odległość do końca roku szkolnego (link do pliku pdf)

Szanowni Państwo,
zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję informację o sposobie i trybie realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Jestem do Państwa dyspozycji każdego dnia w godzinach 8.00 – 16.00, tel.: 228111144, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub e-mail: jolanta.saczuk@sp275.waw.pl.
Bardzo proszę o bieżący kontakt z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w sposób ustalony z wychowawcami i nauczycielami.
Polecam korzystanie ze strony internetowej szkoły, na której zamieszczane są bieżące informacje w zakładkach „Nauczanie zdalne” i „Stan epidemiczny” dotyczące m. in. planu lekcji, godzin pracy sekretariatu, wsparcia pedagogów szkolnych dla uczniów i rodziców oraz pisma dotyczące sytuacji epidemicznej.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie i współpracę.

Życzę zdrowia,
Jolanta Saczuk

Pisma Urzędowe związane z sytuacją epidemiczną (link do strony)

Procedura zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana (link do pliku pdf)

Plany lekcji podczas zdalnego nauczania od 30-03-2020r.:
klasy 1 i 2 (link do pliku pdf)
klasy 3 i 4 (link do pliku pdf)
klasy 5 i 6 (link do pliku pdf)
klasy 7 i 8 (link do pliku pdf)

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (20.04-24.04) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (27.04-29.04) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (04.05-08.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (11.05-15.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (18.05-22.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (25.05-29.05) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (01.06-05.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (08.06-10.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (15.06-19.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Tygodniowy plan tematów i zadań do wykonania (22.06-26.06) dla klas:
pierwszych (link), drugich (link), trzecich (link), czwartych (link), piątych (link), szóstych (link), siódmych (link) i ósmych (link).

Harmonogram konsultacji z nauczycielami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 dla uczniów klas 1-7 (link)

Harmonogram konsultacji z nauczycielami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 dla uczniów klas 8 (link)