Nauczyciele

Lista nauczycieli
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275
w roku szkolnym 2020/2021

Oddziały przedszkolne

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Magdalena Zakonek
Beata Winokurow
Beata Grochowska
Marta Skwira

Nauczyciele języka obcego:
Beata Falkowska

Nauczyciele zajęć dodatkowych:
Ewa Kamińska
Inga Wróblewska

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Wereszczyńska-Ścibior
Inga Wróblewska
Beata Grochowska
Grażyna Papużyńska
Katarzyna Sajdek
Monika Morawska
Dorota Brzezińska
Elżbieta Wójcik
Małgorzata Jakubiak-Kucińska

Język polski

Ilona Cichońska
Dorota Michniewicz-Para
Anna Majchrzak
Marcin Świderski
Marta Kozakiewicz
Aleksandra Budkowska

Język angielski

Mirosława Dąbrowska – wicedyrektor
Agnieszka Jarska
Renata Misztal
Arkadiusz Pol
Beata Falkowska
Agnieszka Nowak

Język niemiecki

Małgorzata Nowakowska

Język hiszpański 

Joanna Rosłońska

Historia

Beata Nitkowska
Łukasz Jabłoński

Religia

Magdalena Banasiak
Monika Siatkowska
Anna Karpińska

Etyka

Agnieszka Buława

Matematyka

Magdalena Łuczaj
Anna Sowa
Martyna Goździewska
Sandra Kołodziejska
Sylwia Patralska

Przyroda

Ewa Strzelecka
Ewa Jakubowska-Szałagan

Biologia

Arkadiusz Pol
Ewa Strzelecka
Ewa Jakubowska-Szałagan

 Fizyka

Renata Sztyrak

Chemia

Anna Anysz

Geografia

Krzysztof Zagdański

Wychowanie fizyczne

Monika Gabryś
Elżbieta Weinberger
Bogusław Wasiluk (trener pływania)
Robert Maciak
Dawid Strzelecki

Zajęcia komputerowe, informatyka

Grzegorz Adaszewski

Technika, plastyka, muzyka

Jolanta Saczuk – dyrektor
Ewa Kamińska
Małgorzata Okuń – wicedyrektor
Walentyna Chromińska
Małgorzata Nowakowska

Doradztwo zawodowe

Mariola Błaszczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Weinberger

Świetlica

Bożena Pacek – kierownik
Izabela Kozdrój-Fijołek
Wioleta Łuba-Boczek
Anna Maliszewska
Alina Puszkarska
Katarzyna Ratajczyk
Joanna Rosłońska
Monika Tytko

Nauczyciele wspomagający

Anna Sikorska
Anna Paśnikowska
Renata Soliwoda
Maria Jarońska
Karolina Więckowska-Rogala
Anna Świesiulska-Wolak
Natalia Kucińska
Anna Mieńko
Magdalena Pupiel-Daniluk
Sylwia Skierczyńska
Anna Jasińska
Wojciech Pawlak
Urszula Wyganowska
Monika Gnatowska

Specjaliści szkolni

Mariola Błaszczyk – pedagog
Maria Jarońska – pedagog psychoterapeuta
Natalia Kucińska– psycholog
Małgorzata Gruszczyńska – terapeuta pedagogiczny
Paulina Piekarczyk – logopeda, psycholog
Martyna Piskorz – terapeuta SI
Irena Hada – terapeuta SI

Nauczyciele bibliotekarze

Agnieszka Buława