Nauczyciele

Lista nauczycieli
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275
w roku szkolnym 2021/2022

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Beata Winokurow
Beata Grochowska

Nauczyciele języka obcego:
Beata Falkowska

Nauczyciele zajęć dodatkowych:
Ewa Kamińska
Inga Wróblewska

Edukacja wczesnoszkolna

Monika Morawska
Katarzyna Sajdek
Małgorzata Jakubiak-Kucińska
Elżbieta Wójcik
Magdalena Wereszczyńska-Ścibior
Inga Wróblewska

Język polski

Aleksandra Budkowska
Marta Kozakiewicz
Dorota Michniewicz-Para
Anna Majchrzak
Marcin Świderski

Język angielski

Mirosława Dąbrowska – wicedyrektor
Agnieszka Jarska
Renata Misztal
Arkadiusz Pol
Beata Falkowska
Agnieszka Nowak

Język niemiecki

Małgorzata Nowakowska

Język hiszpański 

Joanna Rosłońska

Historia

Beata Nitkowska
Łukasz Jabłoński

Religia

Magdalena Banasiak
Monika Siatkowska
Anna Karpińska

Etyka

Agnieszka Buława

Matematyka

Magdalena Łuczaj
Anna Sowa
Sandra Kołodziejska
Sylwia Patralska

Przyroda

Ewa Strzelecka
Iwona Piekut

Biologia

Ewa Strzelecka
Iwona Piekut
Arkadiusz Pol

 Fizyka

Renata Sztyrak

Chemia

Anna Anysz

Geografia

Krzysztof Zagdański

Wychowanie fizyczne

Monika Gabryś
Elżbieta Weinberger
Bogusław Wasiluk (trener pływania)
Robert Maciak
Dawid Strzelecki

Informatyka

Grzegorz Adaszewski

Technika, plastyka, muzyka

Jolanta Saczuk – dyrektor
Ewa Kamińska
Małgorzata Okuń – wicedyrektor
Małgorzata Nowakowska

Doradztwo zawodowe

Mariola Błaszczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Weinberger

Świetlica

Bożena Pacek – kierownik
Grażyna Papużyńska
Wioleta Łuba-Boczek
Alina Puszkarska
Justyna Jawiarczyk-Maciak
Joanna Rosłońska
Monika Tytko

Nauczyciele wspomagający

Anna Sikorska
Anna Paśnikowska
Renata Soliwoda
Maria Jarońska
Karolina Więckowska-Rogala
Anna Świesiulska-Wolak
Natalia Kucińska
Anna Mieńko
Sylwia Skierczyńska
Anna Jasińska
Wojciech Pawlak
Urszula Wyganowska
Magdalena Zakonek

Specjaliści szkolni

Mariola Błaszczyk – pedagog
Maria Jarońska – pedagog psychoterapeuta
Natalia Kucińska– psycholog
Małgorzata Gruszczyńska – terapeuta pedagogiczny
Paulina Piekarczyk – logopeda, psycholog
Martyna Piskorz – terapeuta SI
Marta Skwira – terapeuta SI

Nauczyciele bibliotekarze

Agnieszka Buława